menusearch
artinco.ir

چشم اندازها

قبلی
بهساز فراز گامان آرتین
بهساز فراز گامان آرتین
مشاهده
بهساز فراز گامان آرتین
بهساز فراز گامان آرتین
مشاهده
بهساز فراز گامان آرتین
بهساز فراز گامان آرتین
مشاهده
بهساز فراز گامان آرتین
بهساز فراز گامان آرتین
مشاهده
بهساز فراز گامان آرتین
بهساز فراز گامان آرتین
مشاهده
(3)
(0)
چشم اندازها

 

      اهداف:
       شرکت بهسازفرازگامان آرتین بانام تجاری آرتینکو   
                    در پی کسب جایگاه پیشرو و متمایز در صنعت مبلمان اداری وانواع پارتیشن  با تکیه بر ارزشهای علمی و فنی  بر آن است تا ارزشی
                    والاتر برای شما بوجود آورد.
 
                    به این منظور موارد زیر در کانون توجه سازمان قرار گرفته است :
 
                    تامین نیازهای اداری سازمانهایی که به پرستیژ محیط کاری خود توجه دارند
        توجه به نیروهای شایسته ، خلاق و نو آور به عنوان منابع ارزشمند سازمان
        نوآوری در طراحی و رعایت اصول ارگنومی در راستای حرکت پیشروانه و مستمر
        مطالعه و تحقیق در رسته دکوراسیور اداری مطابق با استانداردهای روز دنیا 
 
 
 
       چشم انداز:
                      آرتینکو با بهره گیری از دانش هنری مبلمان و دکوراسیون در کنار اصول برنامه ریزی و مدیریت با داشتن کارکنانی متعهد ،
                     متخصص، خلاق و با انگیزه در محیطی یاد گیرنده به عنوان سازمانی سیستم محور شناخته می شود و با دیدگاه ارتقاء فرهنگ
                     تولید و عرضه مبلمان و دکوراسیون اداری در قالب ارائه راه حل هایی جامع با رعایت اصول مهندسی دکوراسیون جهت افزایش رشد
                      اقتصادی در  کشور با استواری قدم خواهد برداشت.
 
 
 
 
 
شرکت سازنده